Verše na rok 2018

Zbor:
Galatským 6:10
A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery.

Staršovstvo:
2. Korintským 1:10
On nás z takej smrti vytrhol a vytŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude zachraňovať ...

Seniori:
Žalm 35:27
Nech plesajú a radujú sa tí, ktorým sa páči moja nevinnosť; nech ustavične hovoria: Veľký je Hospodin, ktorý dožičí šťastie svojmu sluhovi!

Sestry:
Žalm 31:8
Jasať a radovať sa budem z Tvojej milosti, lebo si vzhliadol na moju biedu a pochopil si tieseň mojej duše.

Práca s deťmi a dorastom:
Ján 8:31-32
31 I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. 32 A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

Mládež:
Žalm 103:8-11
8 Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. 9 Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. 10 Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. 11 Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.