História zboru

Košický zbor má svoju prehistóriu v anabaptistickej tradícii. Roku 1526 a po ňom, prišli anabaptisti z Moravy aj na východné Slovensko, najmä do Košíc. Boli aktívni v samotných Košiciach a okolí. V tom čase, podľa mestkého archívu, 12 z nich bolo pre svoju vieru popravených.

Novodobá baptistická misia v Košiciach začala roku 1888 kazateľom kežmarsko-varišovského zboru Augustom Meereisom. Prvý krst v Košiciach sa uskutočnil v máji 1899. Bolo pokrstených 5 dospelých osôb.

Prvé záznamy o plne organizovanej práci baptistov v Košiciach sú z roku 1911. Od roku 1917 sa baptistické obecenstvo schádzalo v byte brata Jozefa Domjána. V roku 1920 mal už košický cirkevný zbor baptistov viac než desiatku zapísaných členov a patril ku kežmarskému cirkevnému zboru.

19. augusta 1923 bola slávnostne otvorená modlitebňa na Jesenského ulici. Zbor Košice vtedy patril pod správu zboru v Miloslavove a brata kazateľa Juraja Stanku. V roku 1938 po rozdelení republiky keď Košice pripadli Maďarsku sa cirkevná práca oslabila. Po vojne, keď sa zbudovala košická VSŽ s novými prisťahovalcami vzrástol počet zhromažďujúcich sa veriacich na 150.

V rokoch 1949-1976 sa o baptistické zhromaždenie veriacich starajú kazatelia kežmarského zboru. Vačšina práce však spočívala na domácich laických pracovníkoch, ktorými boli bratia: F. Krajňák ml., Š. Libárik, J. Sirkovský, J. Pitoňák a J. Pribula. V celom tomto období verne slúžieval zboru Božím Slovom aj brat F. Lorman.

V roku 1976 brat kazateľ J.Pribula dostáva „štátny súhlas na výkon duchovenskej činnosti“ pre zbor v Košiciach. To je tiež rok obnovenia samostatného košického zboru. Starú modlitebňu na Jesenského ulici cirkev BJB používala 80 rokov.

Na jar 1997 začal cirkevný zbor stavebnú činnosť novej modlitebne BJB na ulici Slovenskej jednoty 16. Ide o polyfunkčnú budovu s hlavnou bohoslužobnou miestnosťou pre 260 až 300 ľudí, s bytom a kanceláriou kazateľa, bytom pre správcu, a tiež s priestormi pre duchovnú činnosť mládeže, dorastu a detí. Nová modlitebňa Bratskej jednoty baptistov v Košiciach bola dokončená v roku 2003 a slávnostne otvorená 13. apríla 2003 na Kvetnú nedeľu.

V roku 2011 bol po prvý krát v košickom zbore do služby zvolený 2. oficiálny kazateľ - Jozef Michalec.

Kazatelia samostatného zboru:

Jozef (Dodo) Michalec 2011  -  súčasnosť
Dalibor Smolník 2006  -  súčasnosť
Michal Lapčák 1994  -  2004
Charles Baldis 1991  -  1993
Juraj Pribula 1976  - 1990