Zapoj sa


VÍZIA ZBORU | [Hore]


Uctievanie, Spoločenstvo, Duchovný rast, Služba, Misia. Za týmito slovami sú ukryté najdôležitejšie ciele a Božie zámery pre život kresťana a spoločenstva cirkvi (Sk 2: 42-47).

Pravidelne dvakrát do roka je príležitosť prejsť sériou stretnutí kde sa podrobnejšie rozoberá dôležitosť spoločenstva ako rodiny, porozumenie pojmu spoločenstvo – koinónia, biblické budovanie rodiny, biblické odôvodnenia pre členstvo a službu.

Uctievanie Túžime rásť v spoločnom a osobnom uctievaní – zažiť Božiu prítomnosť a jednotu v Duchu Svätom, skrze milosť Pána Ježiša Krista.
Spoločenstvo Túžime budovať atmosféru Božej rodiny; spoločenstvo bezpodmienečnej lásky a prijatia.
Duchovný rast (Učeníctvo) Túžime, aby ľudia trávili viac času v Písme, mali pravidelné stíšenia, pravidelne čítali a študovali Božie slovo (2Tim 3:16-17).
Služba Našou túžbou je vystrojovať a povzbudzovať ľudí v službe pre rodinu a Božie kráľovstvo.
Misia Našou túžbou je motivovať členov zboru k osobnej evanjelizácii a vydaniu sa Bohu k dispozícii pre evanjelizáciu.